Mimořádná podpora SSK RSCM PRAHA – puška

   Dobrý den všem,
   podařilo se uvolnit mimořádné finanční prostředky ČSS a proto budu proplácet všem účastníkům sledovaných závodů do konce roku 2017 cestovní náklady. Vyzývám tedy účastníky k vyplnění cestovních příkazů dle vzoru viz příloha a k předání dle informací níže.
   Cestovní příkaz vyplňte v PC dle vzoru, vytiskněte a následně nechte podepsat řidiče vedle částky. Sportovci nepodepisují nic, u nich je vždy 0 a takto vyplněné odevzdat dle termínu. Jednotlivé částky budou vyplacena převodem, proto vždy uvádějte číslo účtu SSK, nebo řidiče.
   Seznam soutěží: GP JSB Bohumín, VC Dukly, GP NISA + VC Stráže n.N., GP RAPID a GP Praha
   Termín odevzdání formulářů: do 10.12.2017 (osobně, nebo poštou).
   Pravidla uznání cestovního příkazu: sportovci do věku 21.let – jeden sportovec ve vozidle = 2,5Kč/km, dva sportovci = 4Kč/km a tři a více sportovců ve vozidle = 5Kč/km, reálné kilometry tam a zpět, kontroluji dle map a pokud jedou dva sportovci z jednoho SSK na soutěž ve dvou vozidlech, bude jim proplaceno vždy jen jedno vozidlo.
Zařazené sportovce do reprezentace 2017 neuvádět – budou mít jiné cestovní příkazy.
Děkuji a přeji klidný den
Videcký