Nabídka ČOV na další vzdělávání členů a sportovců

Cituji:

Vážení sportovní přátelé,

Český olympijský výbor na podzim 2021 otevře již čtvrtý ročník vzdělávacího programu Sportovní diplomacie, který je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice.

Je určen sportovcům, zaměstnancům a dobrovolníkům působícím v českých a slovenských sportovních organizacích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu sportu.

Letos poprvé je program Sportovní diplomacie akreditován jako program typu Master of Public Administration (MPA), který je postgraduálním mezinárodním manažerským programem zaměřeným na přípravu pracovníků ve veřejné správě a neziskovém sektoru.

Uchazeči o studium si tak mohou vybrat, zda chtějí studovat variantu programu s MPA (doplatek studenta je 12 000,- Kč) nebo bez MPA (plně hrazen ČOV).

Program Sportovní diplomacie:

  • je určen zástupcům sportovních svazů a organizací a vrcholovým sportovcům, kteří již končí nebo ukončili svou kariéru a kteří se chtějí hlouběji zaměřit na mezinárodní (zahraniční) dimenzi kontaktů v oblasti sportu a zastupování státu nebo sportovních svazů na mezinárodní rovině;
  • je zaměřen na ukotvení teoretických poznatků v praktickém užití a umožní studentům adekvátní zapojení se do mezinárodní spolupráce;
  • zve přední odborníky na danou problematiku z praxe, jak z české (nejen) sportovní scény, tak z mezinárodních organizací;
  • v rámci programu účastníci realizují studijní cestu do mezinárodní sportovní organizace dle svého zaměření;
  • absolventi vzdělávacího programu jsou připraveni k zastupování jednotlivých sportovních svazů či dalších organizací na mezinárodní scéně, jsou připraveni pro práci ve výkonných a manažerských pozicích, které vyžadují znalosti a kompetence související s marketingem, vyjednáváním a dalšími dovednostmi a znalostmi.

V příloze naleznete:

  • Informace o studiu – detailní informace o průběhu, ceně studia, požadavcích na kandidáty a výběrové řízení apod.;
  • Přihlášku kandidáta;
  • Přihlášku svazu.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o distribuci informací mezi potenciální zájemce z Vašeho svazu.

Pro přihlášení kandidáta je nutné zaslat přihlášku kandidáta, přihlášku svazu a také CV kandidáta na adresu zemanova@olympic.cz do 30. 6. 2021.

V případě jakýchkoliv otázek mě prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Veronika Zemanova

Head of International Relations 

Czech Olympic Committee

Benesovska 6

101 00  Praha 10, Vrsovice

gsm: +420 602 299 809

email: zemanova@olympic.cz