Poděkování a zhodnocení VC 2019

Vážení
ve dnech 16. – 17.2.2019 se uskutečnil již XVII. ročník Velké ceny Středočeského kraje s mezinárodní účastí. Tato soutěž je největší střeleckou soutěží svého druhu v ČR a je určena pro všechny kategorie – od mládežnických až po seniorské. Soutěž je zařazena do nejvyšší kategorie I. a zároveň je sledovaným závodem reprezentace ČR.

V letošním ročníku se v této soutěži ve dvou dnech uskutečnilo 15 závodů v různých disciplínách a kategoriích střelby ze vzduchových zbraní, včetně olympijských. V soutěži jsme zaregistrovali celkem rekordních 600 startů a věříme, že v roce 2020 se nám je podaří opět navýšit. V rámci této soutěže proběhl jako každoročně vložený závod družstev, v disciplíně VzPu a VzPi do 18.let, kterého se zúčastnil i kraj Bratislavský.

Výsledkové listiny byly zveřejněny na internetových stránkách Českého střeleckého svazu a stránkách Středočeského krajského sdružení. V regionálních denících byla rovněž zveřejněna zpráva o této soutěži.

Především bych Vám Všem rád poděkoval za sympatie a veškerou pomoc při zajištění této sportovní akce, velmi si toho vážím a těším se na další spolupráci!

S pozdravem

Za Středočeské KS ČSS, z.s.

Videcký Jan

předseda Středočeského KS ČSS, z.s.