Poděkování VC Středočeského kraje 2018

Poděkování – VC Středočeského kraje 2018 – celý text.

Vážení,
ve dnech 3. – 4.2.2018 se ve sport.hale v Kluku u Poděbrad uskutečnil již XVI. ročník Velké
ceny Středočeského kraje s mezinárodní účastí. Tato soutěž je největší střeleckou soutěží
svého druhu v ČR a je určena pro všechny kategorie – od mládežnických až po seniorské.
Soutěž je zařazen do nejvyšší kategorie I. a zároveň je sledovaným závodem reprezentace ČR.
V letošním ročníku se v této soutěži ve dvou dnech uskutečnilo 15 závodů v různých
disciplínách a kategoriích střelby ze vzduchových zbraní. V soutěži jsme zaregistrovali
celkem 596 startů – což je za šestnáct ročníků rekordní počet a věříme, že v roce 2019 se nám
ho podaří opět navýšit. V rámci této soutěže proběhl jako každoročně vložený závod družstev,
v disciplíně VzPu a VzPi do 18.let, kterého se zúčastnil i kraj Bratislavský.
Výsledkové listiny byly zveřejněny na internetových stránkách Českého střeleckého svazu a
stránkách Středočeského krajského sdružení. V regionálních denících byla rovněž zveřejněna
zpráva o této soutěži.
Především bych Vám Všem rád poděkoval za sympatie a veškerou pomoc při
zajišťování naší sportovní činnost a velmi si toho vážím!

S pozdravem

Za Středočeské KS ČSS, z.s.
Videcký Jan
předseda Středočeského KS ČSS, z.s.
mobil: +420 731 199 595, e-mail: videcky@shooting.cz
http: www.stcks.cz