Používání venkovních střelnic

Čtěte vyjádření ČSS k používání venkovních střelnic.