Požadavky na účast v trenérských kurzech

Jednotlivé kluby či jednotlivce vyzýváme, aby své požadavky na účast v trenérských kurzech zasílali na adresu p. Zítka – tajemníka ČSS. Podle zájmu bude podána informace o termínu.

Výbor Stč KS