Předběžné termíny valné hromady Středočeského KS ČSS a XII. sjezdu ČSS

Upozorňujeme, že termíny jsou předběžné!

Volební Valná hromada ČSS,z.s. – Středočeského KS – předběžný termín 3.7. 2021(sobota), místo bude upřesněno v pozvánce. 

XII. sjezd ČSS,z.s. – předběžný termín 28.8. 2021(sobota), Praha – CPM, Pyšelská 2361/4.

Důležité doplnění: Nicméně VH KS mohou nominovat i členy, které nikdo neposlal dopředu a i již zaslaní kandidáti musí být navrženi na některé VH KS“