Školení trenérů „C“ v Liberci (základní informace)

Školení trenérů sportovní střelby

Liberecké krajské sdružení ČSS, z.s. ve spolupráci s SMK ČSS, z.s. pořádá v termínu 5. – 7.7.2018 školení pro získání kvalifikace trenéra „C“ sportovní střelby.   Školení je určeno pro liberecký, plzeňský a středočeský kraj a město Prahu. Minimální počet účastníků 10, maximální 20. V případě volné kapacity možnost účasti i z jiných krajů – jejich účast bude podle naplněnosti potvrzena 1. 7. 2018. Případné naplnění kurzu bude vyvěšeno na webu.

Základní informace: http://www.shooting.cz/browser.php?doc=45349&viewer=download.h

Přihláška: http://www.shooting.cz/browser.php?doc=45348&viewer=download.h

 

Výbor Středočeského KS oznamuje, že dle množství zájemců z řad středočeských SSK, bude následně rozhodnuto o možném přidělení příspěvku SSK na vzdělání trenérů.

Dne 9.5.2018,výbor Středočeského KS